CO2-reductie Icopal

CO2-prestatieladder

duurzaam
Icopal ontplooit, samen met ketenpartners en kennisinstituten, diverse activiteiten op het vlak van duurzaamheid (lees meer over de duurzame activiteiten van Icopal). Het terugdringen van de CO2-uitstoot door het verlagen van het energieverbruik en het verminderen van het grondstofverbruik is daarbij een belangrijk issue. Voor Icopal was het een logische stap om deel te nemen aan het CO2-prestatieladder initiatief.

Certificaat niveau 4

certificaat-icopal-co2-tn

Icopal heeft in 2013 van KIWA een certificaat uitgereikt gekregen voor het behalen van niveau 4 op de CO2 Prestatieladder. Icopal is de eerste dakbedekkingsproducent in Nederland die een dergelijke onderscheiding behaalt. Het certificaat onderstreept dat Icopal serieus werk maakt van CO2 reductie, zowel in haar eigen productieproces als in samenwerking met anderen. Het certificaat was geldig tot 1 september 2016. Medio 2016 heeft een herkeuring van het systeem plaatsgevonden door middel van een externe audit uitgevoerd door KIWA. Eind augustus 2016 is vastgesteld dat Icopal nog steeds voldoet aan de eisen voor niveau 4 en is op basis daarvan een nieuw certificaat uitgereikt dat geldig is tot 2 september 2019.

Via deze website communiceert Icopal over wat zij op dat vlak wil bereiken en hoe zij dat wil doen.

De ladder geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Hoe hoger op de ladder, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs bij openbare aanbestedingen. Bij het beoordelen van de CO2-prestatie wordt vanuit vier invalshoeken gekeken:

A. Inzicht (in de eigen CO2-uitstoot)
B. CO2-reductie
C. Transparantie (Communicatie intern en extern)
D. Samenwerking (initiatieven op het gebied van CO2-reductie) 

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u contact opnemen met WouterJan van den Berg via e-mail wouterjan.vanden.berg@icopal.com

    Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.