CO2-reductie Icopal

4.B.2. Voortgang reductie

De in het kader van MJA overeengekomen verbetering van de energie-efficiency van 85% is op basis van berekeningen van RVO voor 81% gehaald (een verbetering van de energie-efficiency 69%). Dat is minder dan 100%, maar is nadrukkelijk beter dan de sector, welke de doelstelling van 37,5% slechts voor 70% heeft gehaald, ofwel op een verbetering van 26,2% uitkomt:  

 Energie efficiency verbetering

Icopal

Sector

Verschil

 Doel

 85%

 38%

 48%

 Realisatie t/m 2016

 69%

 26%

 43%

 % van doel gerealiseerd

 82%

 70%

 12%

 

De sector doet het eigenlijk alleen beter op het vlak van procesmaatregelen: 

 Realisatie t/m 2016 t.o.v. 2012

 69,43%

 26,2%

43%

 Proces

 6,8%

 11%

 -4%

 Keten

 26,6%

 13%

 14%

 Duurzaam

 35,9%

 2,4%

 34%

 

Onderstaande tabel geeft bovendien aan dat de door Icopal beoogde jaarlijkse reductiedoelstelling voor de periode 2013-2016 voor meer dan 100% is gehaald:

Scope
Betreft Te behalen in/per Reductiedoelstelling


Realisatie
Ton CO2
per jaar
Ton CO2 2013-2016 Ton CO2 2013-2016
1 Zekere maatregelen EEP 2013-2016 (gas)

 2013

 350

 1.400 2.588
2 Hoogfrequent TL
(2013-2016)

2013-2016

~0 (besparing op windenergie) 0 0
3 Eénlaagse dakbedekking

2015 

 2.000 8.000  15.786
3 Bitumenrecycling

2015

 2.000 8.000  1.865
Duurzame energie Groene stroom

2012

 1.600 6.400  9.337
Totaal Totale reductie

Ton CO2 

 5.950 23.800  29.397

    124% 

Dit komt vooral door groene stroom (uit wind) als ook door de ten opzichte van de doelstelling opnieuw gunstige uitvallende marktverdringing van tweelaagse daksystemen door Icopal Universal. Voor de periode 2017-2020 is een nieuw plan opgesteld met deels andere maatregelen. De voortgang van de beoogde reductie zal voor die periode dan ook afwijken van de weergave voor de periode 2013-2016.

In onderstaande tabel staan de resultaten voor 2017:

Resultaten heel 2017

Scope 

CO2-uitstoot reductie (ton), 2017

Verlaging milieukosten per jaar (euro's), 2017
Gepland, 2017  Gerealiseerd, 2017 Gepland, 2017 Gerealiseerd, 2017

Diverse procesmaatregelen

1

146

 212

 n.t.b.

 n.t.b.

Toepassing eenlaagse dakbedekking 

3

1.078

 63

              62.698

 3.559

Schuimbitumen

3

650

 671

75.000

 76.950

Pentack: levensduurverlenger asfalt

3

274

 20

               17.316

 

 1.287

Totaal

 

  2.148

 967

155.014

 81.796

% van totaal  

 

 45%

 

 53%

(% van) doel  

2.500

 39%

100.000

 82%


Duidelijk is dat vooral de ketenmaatregel schuimbitumen sterk bijdraagt en de (intensivering van) de verdringing van tweelaagse dakbedekkingen door Universal achterblijft:

grafiek-co2-reductie

Dit is in lijn met de ontwikkeling in het eerste halfjaar 2017:

Resultaten 1e halfjaar 2017

Scope 

CO2-uitstoot reductie (ton)

Verlaging milieukosten per jaar (euro's)
Gepland  Gerealiseerd Gepland Gerealiseerd

Diverse procesmaatregelen

1

73

 106

 n.t.b.

 n.t.b.

Toepassing eenlaagse dakbedekking 

3

555

-349

31.349

 -19.719

Schuimbitumen

3

327

 518

37.500

 59.400

Pentack: levensduurverlenger asfalt

3

137

 43

8..658

 

2.750

Totaal

 

1.092

 319

77.507

 42.431

% van totaal  

 

 29%

 

 55%

(% van) doel  

1.250

 26%

50.000

 85%


Voor 2018 wordt, op basis van de resultaten van het eerste halfjaar, een verbetering verwacht, vooral door een toename van de toepassing van schuimbitumen:  

Maatregeltitel

Scope 

CO2-uitstoot reductie (ton), 2018

Verlaging milieukosten per jaar (euro's), 2018
Gepland Verwacht Gepland Verwacht
Isolatie opslagtanks verbeteren

1

 469

 421

 n.t.b.

 n.t.b.

Diverse procesmaatregelen

1

408

 332

 n.t.b.

 n.t.b.

Koop groen gas in

1

 179

 0

 n.t.b.

 n.t.b.

Toepassing eenlaagse dakbedekking 

3

1.078

-667

62.698

 -37.634

Schuimbitumen

3

650

 2.042

75.000

 234.000

Pentack: levensduurverlenger asfalt

3

274

383

17.316

 

 24.219

Totaal

 

3.058

 2.568

155.014

 220.585

% van totaal  

 

 84%

 

 142%

(% van) doel  

2.500

 103%

 

 

    Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.