nexteria-pageheader

Circulair Nexteria bedrijfsverzamelgebouw in Deventer

17-4-2018

Samen met 10 andere partners in de bouw heeft Icopal het eerste bedrijfsverzamelgebouw volgens de circulair bouwen principes van ontwikkelaar Nexteria ontworpen. Vanaf het allereerste stadium van het project zochten de partners, elk met hun specifieke expertise en rol, naar de beste duurzame materialen en montagemethodes om het project te kunnen realiseren. De bouw is inmiddels in volle gang en eind mei vindt de opening van het circulair gebouwde Nexteria bedrijfspand in Deventer plaats.

Hilbert Pool van Icopal over de deelname van Icopal als partner van Nexteria: “Wij zijn zelf al flink wat jaren bezig met daken en circulair bouwen. Wij zijn van mening dat Nexteria als platform in staat zal zijn om circulair bouwen een prominentere plek te geven binnen bouwend Nederland. Als grootste dakenproducent van Europa willen wij een voortrekker zijn van dit platform. Wij zien de deelname aan Nexteria als een goede manier om binnen dit netwerk kennis te delen, elkaar te inspireren en in gezamenlijkheid een aanjager te zijn van circulair bouwen.”

nexteria

Pilot project Nexteria in Deventer

Met dit project tonen we aan dat circulair bouwen en het duurzaam (energieneutraal) gebruiken van bedrijfsruimte technisch, organisatorisch en financieel mogelijk is. Doelstelling is dat we technieken, materialen en methoden gebruiken die ook bruikbaar zijn bij gebouwen van 10.000 m2 of meer en die na het verstrijken van de gebruiksduur maximaal herbruikbaar en recyclebaar zijn. Met een materiaalpaspoort houden we ook bij welke materialen gebruikt zijn, wat de CO2 footprint daarvan is en hoe omgegaan wordt met het product na einde gebruiksduur. Cradle-to-cradle!

Over Nexteria

Nexteria bouwt aan een betere leef- en werkomgeving. De organisatie ontwikkelt bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering. Denken al voor de eerste schetsen na over wanneer een gebouw zijn gebruiksduur voorbij is. Houden zich nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie.

Projecten worden zoveel mogelijk demontabel gebouwd met zo duurzaam mogelijke materialen, die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Maar Nexteria gaat verder. In de volledige planvorming en uitvoering nemen wij grondgebruik, gebiedsontwikkeling en grondschaarste mee. Voor deze circulaire manier van bouwen is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de keten essentieel.

Meer informatie op www.nexteria.nl

 


Laatste nieuws

BMI Benelux neemt resterende 50% aandelen RBB over van Etex

Lees meer...

Het dak op met de brander: ja of nee?

Lees meer...

Hoe gaat BMI Nederland om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

Lees meer...

Nieuwe bitumen onderlaag EshaBase G EPS

Lees meer...

Circulaire dakbanen brengen circulaire economie dichterbij

Lees meer...

Ook in 2020 fiscale korting op Icopal Universal

Lees meer...
Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.