Icopal en duurzaamheid

Icopal en duurzaamheid

Duurzame bronnen behouden

Icopal zet zich in om natuurlijke bronnen te behouden. Om deze doelstelling van de Icopal Group te bereiken recyclen we waar mogelijk en is de ontwikkeling en productie van dakbedekking en waterdichte membranen gericht op minimaal gebruik van energie en grondstoffen. Icopal is actief betrokken bij projecten en organisaties waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op duurzaam gebied.

Waar zijn we mee bezig? Wat hebben we al bereikt?

Hieronder vindt u een overzicht van onze duurzame activiteiten, die bijdragen aan het halen van onze milieu doelstelling. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe initiatieven op duurzaam gebied. 

Bitumenrecycling


Als eerste en enige in de wereld heeft Icopal een recycling installatie, waarbij oude bitumen dakbedekking kan worden gerecycled en hergebruikt als volwaardige grondstof voor nieuwe dakbedekking. Dit proces noemen we BiELSo (Bitumen Endless Life Solution). Hergebruik van bitumen levert een forse CO2-besparing op in de hele bouwketen. Eén ton ingezameld en goedgekeurd dakafval geeft 1,5 ton CO2 besparing.
Bitumenrecycling
Inzamelen snijafval in zakken

Inzamelen oud bitumen


Om hergebruik van bitumen te stimuleren heeft Icopal een inzamelingssysteem voor bitumineus snijafval opgezet. Zo hoeft snijafval niet meer naar de afvalverwerking. Daarnaast hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig, waarmee we veel energie besparen. Inleveren is gratis bij de speciale bitumen inleverpunten. Daarnaast zorgt een spaarsysteem voor korting op dakproducten.
Ook gesorteerde oude bedekking van sloopdaken zamelen we in om vervolgens te recyclen.

Meer over inleverpunten en voorwaarden voor bitumenrecycling

Het nieuwe branden


Met ‘het nieuwe branden’ maakt Icopal energie-efficiënt werken mogelijk. Door gebruik te maken van de gepatenteerde grooves-technologie bij de productie van alle EshaGum (APP) en EshaFlex (SBS) brandrollen levert het nieuwe branden een vermindering van het gasverbruik tot 25% op. Hierdoor reduceert het verwerkingsproces de CO2-uitstoot en kan daarmee bijdragen aan de score op de CO2 prestatieladder van het dakdekkerbedrijf.

Meer informatie kunt u lezen op www.hetnieuwebranden.nl

BRBS Recycling, Branchevereniging Breken en Sorteren

BRBS Recycling - Branchevereniging Breken en Sorteren is een vereniging van recyclingbedrijven. De vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven die samen meer dan 70% van het Nederlandse bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval opwerken tot waardevolle grondstoffen. Icopal is lid van de BRBS en heeft daarmee een belangrijke stem in de politiek. BRBS lobbyt voor verbod op storten en verbranden van bruikbare afvalstromen om zo schaarse grondstoffen in de keten te houden.

BRBS Recycling

Duurzame productontwikkeling: Eco-Activ


Icopal investeert veel in duurzame ontwikkelingen voor daken. De producten die hieruit voortkomen worden op de markt gebracht onder de naam Eco-Activ®. Door toepassing van de innovatieve Eco-Activ® systemen, krijgt elke m² dakoppervlak een extra functie, waarmee daken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek.

Klik hier voor meer informatie over de Eco-Activ® producten

Eco-Activ duurzame daksystemen


DUBO-certificaat


De POCB dakbaan Icopal Universal heeft als één van de eerste en weinige dakbedekkingen een DUBOkeur® van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Door de combinatie van recyclebaarheid, lage massa, lange levensduur en de schone grondstoffen voldoet het materiaal aan de hoogste normen van Duurzaam Bouwen.
Momenteel staat Icopal Universal op nummer 1 van de DUBOkeur® lijst als meest milieuvriendelijke dakbedekking, gemeten volgens de nieuwste LCA-norm (EN 15804).
DUBOkeur-certificaat-2012

Levensduurrapporten


Het BDA Levensduurrrapport toont aan dat de APP (EshaGum) en SBS (EshaFlex) dakbedekking van Icopal een lange bewezen en verwachte levensduur hebben.

LCA (milieuprofiel)


Uitgangspunten voor duurzame producten zijn kwaliteit en levensduur. Icopal is erg actief op het gebied van LCA’s (milieuprofielen van producten). Sinds 1995 heeft zij een eigen LCA methodiek voor milieugerichte productontwikkeling. Daarnaast werkt zij voor specifieke producten aan nauwkeurige profielen volgens EN 15804 samen met TNO en Nibé.

100% groene stroom


Icopal gebruikt 100% groene stroom (opgewekt met wind- en zonne-energie).

REACH


Alle grondstoffen,die Icopal gebruikt voldoen aan REACH, waarmee veiligheidsrisico’s zijn geïnventariseerd en geoptimaliseerd.

MJA 3


Door verschillende procestechnische maatregelen wordt energiegebruik binnen de productie systematisch gereduceerd. Icopal neemt deel aan MJA3, meerjarenafspraken tussen overheid, bedrijven en instellingen over het efficiënter inzetten van energie. De belangrijkste afspraak is een gemiddelde energie-efficiency verbetering van 30% van 2005-2020. Icopal zal dit ruimschoots halen.

Concept House Prototype


In het onderzoeksproject Concept House Prototype ontwikkelen onderzoekers van de TU Delft samen met partners uit de bouwwereld een duurzaam integraal bouwsysteem voor appartementen. Doel van dit onderzoek is het realiseren van energieneutrale of zelfs energiepositieve gestapelde woningbouw. Dit is in 2020 een vereiste. 
Met de resultaten van het onderzoek is eind 2011 een prototype van een energieleverend appartement gebouwd in Rotterdam Heijplaat.

Icopal, sinds 2 jaar betrokken bij Concept House Prototype als één van de hoofdpartners, heeft het dakbedekkingsysteem, met dakkoelsysteem en flexibele PV modules, van de testwoning geleverd en gemonteerd. De duurzame, milieuvriendelijke POCB dakbedekking Icopal Universal vormt de waterdichte basis voor het toegepaste prefab daksysteem met geïntegreerde energie-opwekkers (zowel warmte/koeling als stroom).
Het totale daksysteem is tot stand gekomen in samenwerking met partners Danfoss (zonnewarmte), Kingspan Unidek (gerecyclede EPS afschot isolatie), Global Solar (PV modules), Mastervolt (inverters), Prokom (aansluiting PV modules) en Roval (gemoffelde Solotrim).

Kijk voor meer informatie over Concept House Prototype op http://www.concepthouse.bk.tudelft.nl
Concept House
holland solar

Holland Solar


Icopal is aangesloten bij Holland Solar, de brancheorganisatie van Nederlandse experts in zonne-energie.
Meer informatie over Holland Solar

Stichting Dak & Milieu


Icopal is actief lid van Stichting Dak & Milieu. Dit betekent o.a. dat de producten van 4 productielocaties gecertificeerd zijn volgens het Besluit Bodemkwaliteit (NL-BSB). Hiermee is bewezen dat er uit alle daar gemaakte producten geen uitloging plaatsvindt van schadelijke stoffen naar het milieu. De Stichting heeft ook een EPD (LCA) gepubliceerd van bitumineuze daksystemen.
Icopal Partner Duurzaam Gebouwd

Partner Duurzaam Gebouwd


Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen. Dit sluit goed aan bij de missie van Duurzaam Gebouwd, hét kennisplatform over duuzaam bouwen: Door kennis en netwerk delen de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit helpen.
Meer informatie over Duurzaam Gebouwd...

Greenworks


De Icopal dakbedekkingen Noxite en Icopal Universal voeren het Greenworks duurzaamheidslabel van Raab Karcher.
Greenworks

  Laatste nieuws

  BMI Benelux neemt resterende 50% aandelen RBB over van Etex

  Lees meer...

  Het dak op met de brander: ja of nee?

  Lees meer...

  Hoe gaat BMI Nederland om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

  Lees meer...

  Nieuwe bitumen onderlaag EshaBase G EPS

  Lees meer...

  Circulaire dakbanen brengen circulaire economie dichterbij

  Lees meer...

  Ook in 2020 fiscale korting op Icopal Universal

  Lees meer...
  Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.