CO2-reductie Icopal

3.B.2. Energiemanagement actieplan (EMAP)

Energie efficiency plan als basis

Scope I, II en III CO2-prestatieladder 
Een belangrijke basis voor het energiemanagement actieplan vormt het, in het kader van de MJA (de meerjaren afspraken energie) opgestelde EEP (Energie Efficiencyplan (2017-2020)). Hierin wordt inzicht geboden in de proces-gerelateerde emissies (gerelateerd aan gas- en elektriciteitsgebruik (scope 1 en 2) en aan grondstoffen (scope 3). In het EEP staan zekere en voorwaardelijke maatregelen vermeld waarmee Icopal het procesgerelateerde gebruik van energie en grondstoffen wil verminderen en haar CO2-emissies omlaag wil brengen. Dit EEP is niet online beschikbaar.

Icopal is medio 2009 toegetreden tot de MJA. In het kader van het EEP zal jaarlijks een zogeheten bedrijfsrapport worden opgesteld. In dat rapport zal de voortgang van de in het EEP opgenomen technische maatregelen worden gemonitord. Voor inzicht in de overige, niet procesgerelateerde emissies, wordt een beroep gedaan op elders in de organisatie werkzame personen.

Relatie energie & milieumanagement en ISO 9001/ 14001

In overleg met de toenmalige KAM coördinator, is op 22 februari 2013 besloten om waar mogelijk koppeling te leggen met het al bestaande management systeem voor ISO 9001, onder meer om hiermee te borgen dat
- tijdig een (nieuwe) interne audit wordt uitgevoerd en de (bronnen van) emissies in kaart worden gebracht en worden aangepakt
- waar mogelijk nuttig gebruik gemaakt wordt van de in het kader van ISO 9001 bestaande documenten (zoals directiebeoordeling, interne audit)
Tevens zijn afspraken gemaakt met het oog op het tijdig online zetten van de voor niveau 4 vereiste informatie op de websites van Icopal en haar dochteronderneming Esha Infra Solutions en de aanpak van de overige geconstateerde verbeterpunten.

Maart 2018 is in overleg met de huidige KAM coördinator en KIWA in verband met de opzet van een ISO 14001 milieuzorgsysteem besloten een geïntegreerd energie en milieu actieplan op te stellen. Een link naar dit document treft u aan onder aan deze pagina. Dit document vervangt het vorige actieplan dat enkel betrekking had op energie (en CO2).

Jaarlijks zal worden beoordeeld of de hierboven geschetste organisatie van de werkzaamheden voldoende is om waar mogelijk nog beter inzicht te krijgen in emissies, mogelijkheden voor reductie, een heldere transparantie en inzet binnen (keten) initiatieven voor reductie van de CO2 emissies.

 

Energie & milieumanagement actieplan (EMAP) inclusief
- Kwantitatieve bijdrage aan de CO2 reductie doelstelling per  maatregel
- Verantwoordelijke per maatregel
- Planning van de maatregelen

  Laatste nieuws

  BMI Benelux neemt resterende 50% aandelen RBB over van Etex

  Lees meer...

  Het dak op met de brander: ja of nee?

  Lees meer...

  Hoe gaat BMI Nederland om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

  Lees meer...

  Nieuwe bitumen onderlaag EshaBase G EPS

  Lees meer...

  Circulaire dakbanen brengen circulaire economie dichterbij

  Lees meer...

  Ook in 2020 fiscale korting op Icopal Universal

  Lees meer...
  Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.