CO2-reductie Icopal

3.C.1. Communicatie

Icopal communiceert structureel intern én extern over de CO2 footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) door middel van
 • publicatie op de website(s) van Icopal & haar dochterondernemingen
 • intern overleg met operationeel uitvoerenden
 • als agendapunt tijdens driemaandelijkse personeelsbijeenkomsten
 • jaarlijkse directiebeoordeling
De communicatie omvat :
1.  Het energiebeleid
2.  De reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen
3.  Informatie betreffende het huidig energiegebruik
4.  Trends binnen het bedrijf en de projecten

Energiebeleid

Icopal richt zich zowel op het terugdringen van energiegebruiken binnen alle drie de scopes. Scope 1 en 2 hebben directe financiële consequenties, terugdringen van emissies binnen scope 3 is gerelateerd aan het streven minder grondstoffen te gebruiken, bijvoorbeeld door een eenlaagse dakbedekking (Universal), recycling, als ook aan het terugdringen van het gasverbruik op het dak door het nieuwe branden.

CO2-Reductiedoelstellingen

Icopal heeft reductiedoelstellingen geformuleerd, meer hierover: CO2-reductie doelstelling en globaal plan van aanpak.

Huidig energiegebruik

Het huidige energiegebruik van Icopal wordt voor 80-90% veroorzaakt door de in de processen benodigde energie. Leasewagens, transport van, naar en op locatie dragen slechts beperkt bij. Al deze gebruiken samen resulteren in ruim 8 kilton aan CO2 emissies.

Trends

De economische situatie van Icopal is sterk afhankelijk van de bouwmarkt. Er is een teruggang sinds april 2012 en deze zal zich naar verwachting doorzetten naar 2013. Door innovatie in nieuwe producten (water gedragen primers, bitumen blokken e.d.) wordt geprobeerd de afzet op peil te houden. Het energiegebruik zal echter niet rechtevenredig afnemen met het verminderde productievolume. Dit omdat ca. 1/3 van het energiegebruik bepaald wordt door het warm houden van de voorraadtanks en het leidingwerk.

  Laatste nieuws

  BMI Benelux neemt resterende 50% aandelen RBB over van Etex

  Lees meer...

  Het dak op met de brander: ja of nee?

  Lees meer...

  Hoe gaat BMI Nederland om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

  Lees meer...

  Nieuwe bitumen onderlaag EshaBase G EPS

  Lees meer...

  Circulaire dakbanen brengen circulaire economie dichterbij

  Lees meer...

  Ook in 2020 fiscale korting op Icopal Universal

  Lees meer...
  Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.