Onderhoud Cosmofin-systeem

Voor de Cosmofin kunststof daksystemen gelden de volgende onderhoudseisen. Icopal raadt aan dat uw onderhoudspersoneel en/of onderhoudsaannemer het dak periodiek inspecteert of minimaal twee keer per jaar, bij voorkeur voor en na de winterperiode. Op deze manier kunnen vuil en afzettingen worden verwijderd, voordat deze schade veroorzaken en kunnen eventuele beginnende fouten worden gemeld en vroegtijdig worden verholpen.

Onderhoudsonderdelen zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw en maken geen deel uit van de garantie voor het kunststof daksysteem.

De inspectie dient specifiek gericht te worden op risicovolle gebieden, zoals dakluiken, afvoeren en rond alle dakuitrusting evenals een algemene inspectie van het hele dak. De inspecteur dient te kijken naar dakrolschade (door snijden of scheuren), olie- of freonlekken, chemisch afval
of indringend water in het daksysteem.

Door aan de onderhoudseisen hierboven te voldoen, is een duurzaam en waterdicht dakrolsysteem gegarandeerd .

 

Item Actie
Intern: Controleer interne oppervlakken op visuele tekenen van vocht, lekkage of condensatie (bijv. vochtige platen, vlekken enz.)
Algemeen: Verwijder eventueel vuil van het dakvlak, met name objecten die het membraan kunnen beschadigen. Gebruik het dak niet als werkgebied voor aangrenzende gebouwen of andere werkzaamheden. Als toegang tot het dak vereist is, dient voldoende bescherming te worden genomen om beschadiging van de dakrol te voorkomen.
Afvoer: Houd het dak rond afvoeren schoon om verstopping te voorkomen. Verwijder bladeren, slib of andere vuil dat de afvoer kan blokkeren of anderszins negatief kan beïnvloeden. Controleer of plassen water op het dak binnen 48 uur na de regen worden afgevoerd.
Overlappingen: Controleer dakroloverlappingen visueel op goede afdichting.
Aardolieproducten: Houd de dakrol vrij van aardolieproducten (oplosmiddelen, vetten, lakken, oliën of andere vloeistoffen op basis van aardolie) om afbraak te voorkomen.
Dierlijke vetten: Zorg dat keukenafval (plantaardige oliën) of dierlijke vetten niet direct op het dakvlak kunnen komen. Deze kunnen het membraan afbreken.
Chemicaliën: Neem contact op met Icopal als chemicaliën in contact komen met de dakrol. Sommige chemicaliën kunnen de dakrol afbreken of doen opzwellen.
Walkways: Er moet voor looppaden/Walkways worden gezorgd als regelmatig verkeer wordt verwacht of als de dakapparatuur een onderhoudsinterval heeft van dertig (30) dagen of minder. Wees voorzichtig als niet op looppaden wordt gelopen en dan vooral op witte dakrollen, omdat ijs of vorst niet zichtbaar hoeft te zijn. De dakrollen zijn glad als ze nat zijn.
Dakveranderingen: Controleer met Icopal of de voorgestelde verandering de garantie niet tenietdoet. De werkzaamheden moeten worden verricht door de goedgekeurde dakdekker die de originele installatie heeft gedaan. Laat andere merken niet zonder voorafgaand advies door de waterwerende dakrol monteren. Dit geldt met name als antennes, verwarmings- en ventilatie-uitrusting of telefoonkabels worden aangebracht.
Schoonmaken: Hand- en voetafdrukken, vuil van regelmatig verkeer, industriële verontreinigingen en vuil vanuit het milieu moeten van het oppervlak worden verwijderd met dakrolreiniger en worden nagespoeld met schoon water. Om de reflectie te optimaliseren, moeten witte dakrollen één keer in de twee jaar worden gereinigd.

Metaalarbeid:

Houd dakonderhoudsartikelen, zoals schoorsteenslabben, metalen opstaande kanten of metalen kokers altijd waterdicht afgedicht.
Lekken: Rapporteer lekkage direct aan Icopal. Probeer te achterhalen of de dakrol lekt of dat een wand, slab, daklicht, metalen kokers of loodgieterswerk lekt. Verslechtering van of gebreken in gebouwonderdelen die aan een lek ten grondslag liggen, vallen niet onder de garantie. Waterlekkage kan worden aangetoond door zachte of kromme isolatie of water onder het membraan. Fysieke schade aan dakrol of slab vallen niet onder de garantie. De onderzoeks- en reparatiekosten zijn voor rekening van de eigenaar van het gebouw als het probleem niet onder de waterwerende garantie valt.
Tijdelijke reparaties: Gebruik een goed afdichtmiddel voor tijdelijke reparaties. Stel Icopal schriftelijk in kennis van een dergelijke reparatie.
Dakonderhoud: Als monteurs op het dak onderhoud moeten verrichten aan dakapparatuur, zoals verwarmings-, ventilatie- en AC-apparatuur, antennes enz. dienen zij erop te worden gewezen de looppaden te gebruiken en voorzichtig te zijn met gereedschap en uitrusting om doorboren van het dakmembraan te voorkomen.
Dakmortel: GEBRUIK GEEN DAKMORTEL voor het repareren of installeren van de dakrol. Dakmortel bevat aardolieproducten die de dakrol kunnen afbreken.

  050-551 63 33

  info@icopal.nl

  Advies?

  Uw adviseur is slechts één klik verwijderd.
  Klik hier

  Laatste nieuws

  BMI Benelux neemt resterende 50% aandelen RBB over van Etex

  Lees meer...

  Het dak op met de brander: ja of nee?

  Lees meer...

  Hoe gaat BMI Nederland om met het Coronavirus en wat betekent dit voor u?

  Lees meer...

  Nieuwe bitumen onderlaag EshaBase G EPS

  Lees meer...

  Circulaire dakbanen brengen circulaire economie dichterbij

  Lees meer...

  Ook in 2020 fiscale korting op Icopal Universal

  Lees meer...
  Deze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons Website Privacybeleid. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Om verder te gaan zonder cookies, past u uw cookie-instellingen voor uw browser aan.